رویداد افتتاح نزدیک است

به گفته مدیر عامل اقامتگاه بومگردی عمده مراحل عمرانی بازسازی و ساخت محل اقامتگاه صورت پذیرفته است. محمودیان وعده افتتاح رسمی پروژه را در آینده ای نزدیک در سال جاری، پس از اخذ کامل مجوزها و طی مراحل قانونی داد

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

FacebookTwitterInstagramYouTubeTelegram